ARCHIWUM PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH


Małgorzata Sawicka
Bajki prawdziwe

Wrocław 1996
Ilustracje: Agata Gwizd-Leszczyńska
ISBN 83-905955-0-8

Przeczytaj fragment książki
Poradnik prawny dla pielęgniarek i położnych

Wrocław 1996
ISBN 83-905955-1-6
Zbigniew Kowalczyk
Polskie płyty. Wybór z lat 1990–97

Wrocław 1997
ISBN 83-905955-2-4
Zbigniew Kowalczyk
Hity na krążkach. Najlepsze płyty zagraniczne lat dziewięćdziesiątych

Wrocław 1998
ISBN 83-905955-3-2
Betka Wojewoda
Wrześniowy zeszyt

Wrocław 1998
ISBN 83-905955-4-0

Przeczytaj fragment książki
Ryszard Mieczysław Klisowski
Wiersze sonorystyczne

Wrocław 1998
ISBN 83-905955-5-9

Przeczytaj wybrane wiersze
Przeczytaj recenzje
Interdyscyplinarność edukacji ekologicznej – wyzwanie dla reformy w oświacie. Materiały z międzynarodowej konferencji we Wrocławiu,
4–6 grudnia 1997 r.

red. Maria Kuźniarz

Wrocław 1999
ISBN 83-905955-6-7
Tadeusz Lira-Śliwa
Wierszyki na koniec wieku

Wrocław 1999
ISBN 83-905955-7-5
Krzysztof Bilica, Marek Czuku
Tadeusz Lira-Śliwa, Janusz Mrzigod
Kwartet Literacki

Wrocław 1999
ISBN 83-905955-8-3
Maria Kwiatkowska
Okupacja

Wrocław 1999
ISBN 83-905955-9-1

Przeczytaj notę biograficzną o autorce
Przeczytaj fragment książki
Krzysztof Zajdel
Daję Ci prezent

Wrocław 2000
ISBN 83-912260-0-X

Przeczytaj wybrane
wiersze Krzysztofa Zajdla
ks. Franciszek Blachnicki
Abstynenckie credo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Krościenko nad Dunajcem – Wrocław 2000
ISBN 83-912260-1-8
Krzysztof Zajdel
Elfy są wśród nas

Wrocław 2002
ISBN 83-912260-3-4

Przeczytaj wybrane
wiersze Krzysztofa Zajdla
Anna Paleczek
NON. Niebo bez gwiazd

Wrocław 2002
ISBN 83-912260-4-2
Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej
red. ks. Piotr Kulbacki

Krościenko nad Dunajcem – Wrocław 2002
ISBN 83-912260-6-9
Krzysztof Zajdel
Szeptem i dotykiem

Wrocław 2003
ISBN 83-912260-7-7

Przeczytaj wybrane
wiersze Krzysztofa Zajdla
30 lat specjalizacji mineralogia i petrologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Wrocław 2003
ISBN 83-912260-9-3
Violetta Nowakowska
Jestem Jonatan

Wrocław 2004
Ilustracje: Olga Rek
ISBN 83-919865-0-0

Przeczytaj rozdział pt. „Resorak”
Przeczytaj recenzję Ireny Kalinowskiej
Leksykon Jedynki
red. Barbara Wołek

Wrocław 2004
ISBN 83-919865-1-9
Maria Kuźniarz
Wirydarzyk z kurdybankiem

Wrocław 2009
ISBN 978-83-919865-2-3

Przeczytaj notę biograficzną o autorce
Krzysztof Zajdel
Inside

Wrocław 2010
ISBN 978-83-919865-3-0

Przeczytaj wybrane
wiersze Krzysztofa Zajdla
Irena Bereśniewicz
Hands across the precipice

wydanie I
Wrocław 2010
ISBN 978-83-919865-4-7

wydanie II
Wrocław 2013
ISBN 978-83-919865-5-4
Krzysztof Zajdel, Zuzana Truhlářová, Magorzata Prokosz, Miroslav Mitlöhner, Jana Levická, Danuta Borecka-Biernat
Social Problems of the Contemporary Families

Wrocław 2014
ISBN 978-83-919865-6-1

Pobierz bezpłatną wersję książki
Maria Kuźniarz
Wirydarzyk gwiezdną nocą

Wrocław 2014
ISBN 978-83-919865-7-8

Przeczytaj notę biograficzną o autorce
Paulina Błażejewska, Kateryna Choronżuk, Mateusz Dębowicz, Kamil Markisz, Sławomir Niedźwiecki, Piotr Piss, Paweł Terpiłowski, Paweł Wieczorek
„Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej w stosunku do państw sąsiednich”

Wrocław 2015
ISBN 978-83-919865-8-5
„Trudno... Świetnie!
Bliscy i przyjaciele wspominają Teresę Morisson

red. Gabriela Wardeńska

Wrocław 2018
ISBN 978-83-919865-9-2


Wydawnictwo APIS ul. Teodora Parnickiego 16/3 51-116 Wrocław tel./fax (+48) 71 325 92 89
Numer konta bankowego: 47 1140 2004 0000 3502 3042 8883 (mBank)